[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  

 เริ่มนับ 29 ส.ค. 2554
UserOnline now 8 IP
(Show/hide IP)
  
การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555  
 

สรุปรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู็เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานวิชาการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิชาการวิจัย ฯ

การจัดการเรียนการสอนในภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การจัดการความรู้ในองค์กร

การออกแบบการเรียนการสอน

พัฒนาผลการสอบวัดความรู้ฯ

คลังความรู้ เรื่อง พัฒนาผลการสอบฯ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สรุปประเด็นสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมนักศึกษาสอบใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ฯ        ประจำปี 2555

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยใช้การจัดการรายกรณี

การจัดการความรู้ วิชาหลักและเทคนิคการพยาบาล

การจัดการความรู้ในการเรียนการสอนด้วย E-learning

การจัดการความรู้

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์


  
**********